Koppla till ditt affärssystem

Att koppla Colects lösningar till ditt nuvarande ERP-, CRM-, PLM- eller PIM-system är enkelt.

Integrationer med ERP, CRM, PLM och PIM.

Att koppla Colect till något av dina nuvarande informationssystem är enkelt. Direktkoppling till Colect stöds av många olika system, i syfte att automatisera utbytet av data.

CSV/XML/JSON
ERP
Dynamics 365 Business Central
ERP CRM
Microsoft Dynamics NAV
ERP
Microsoft Dynamics AX
ERP
Microsoft Dynamics C5
ERP
Salesforce
CRM
K3 Pebblestone
ERP
K3 Fashion
ERP
Infor M3
ERP
SAP
ERP CRM
ACA Wholesale
ERP
Exact
CRM ERP
Bynder
PLM/PIM/DAM
SoftWear
ERP
inRiver
PLM/PIM/DAM
Gart ERP
ERP
Reflecta XL-ENZ
ERP
Trimit
ERP
itSuitsFashion
ERP
StyleMan
ERP
Apparel 21
ERP
Centric 8
PLM/PIM/DAM
Intex IX Fusion
ERP
DiatexNT
ERP
Promode
ERP
DBfact
ERP
Becosoft
ERP
Itsperfect
ERP
FastMag
ERP
IP SOFT - STARGEST
ERP
Fashion Cloud
OTHER
Stockbase
OTHER
GenCom
ERP
Lectra
PLM/PIM/DAM
Adyen
PSP
Cloudfashion
ERP
CGI Logica
ERP
DocuSign
OTHER
Xentral
ERP
Tripletex
ERP
ImPuls fashion XL
ERP
Delogue PLM
PLM
Cegid
ERP
PLMFashion
PLM
KatanaPIM
PIM

Ser du inte dina integrationer?

Kontakta oss

Filbaserat datautbyte

Stöd för ett antal filbaserade integrationer med automatisk schemaläggning. Colect har även stöd för ett antal filbaserade integrationer (antingen XML eller CSV) via ett säkert FTP-gränssnitt. Dessa kan schemaläggas för att söka efter datauppdateringar med jämna mellanrum.

Inbyggda kopplingar

Använd en av våra inbyggda integrationer för att koppla till affärssystem och lagersystem. Direktkoppling till Colect stöds av många olika system, i syfte att automatisera utbyte av data.

API för webbtjänster

Bygg mot vårt säkra API för att synka dina produkter, kunder, åtkomstregler, lagersaldon, priser med mera. Order kan antingen begäras eller dras tillbaka direkt till ditt backoffice system.

Enkel. Intuitiv. Fantastisk. Upplev den live.

Få en demo